Naaman by Adam Colman

Mae Adam Colman yn adrodd hanes Naaman y gwahanglaf, defnyddio scetsfwrdd.

Adam Colman tells the story of Naaman the leper, using sketchboard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.