Dameg ‘Y Gelyn Da’

Dameg 'Y Gelyn Da'

Mae Adam Colman yn dweud stori gyfarwydd gan ddefnyddio pypedau, gan gynnwys Doug y Ci.

The Parable of 'The Good Enemy'

Adam Colman tells a familiar story using puppets, including Doug the Dog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *