Barod i Geisio (CS) – Galwad Moses, dywedwyd gan Adam Colman

Hanes galwad Moses. Ar ôl gwneud rhywbeth drwg, mae Moses yn rhedeg i ffwrdd. Dyw e ddim yn teimlo'n deilwng na ddigon abl na fodlon i ufuddhau. Mae plant yn gallu teimlo fel pethau'n amhosib iddynt orherwydd fod nhw ddim yn ddigon da. Trwy help Duw, yn y diwedd, roedd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *